woensdag 20 maart 2013

Zijn zonnepanelen nu nog rendabel of niet ?

Wie nu nog overweegt om zonnepanelen te plaatsen ziet door het bos de bomen niet meer.

Wie moet je nu geloven ?

 • De Vlaamse minister van energie die beweert dat je gegarandeerd 5% rendement haalt ?
 • De installateur die beweert dat investeren in zonnepanelen 'super rendabel' is ?
 • De recente mediaberichten die spreken over een terugverdientijd van 12 tot 15 jaar ?
 • De PV-federatie die onlangs zijn imagocampagne heeft opgestart ?

Er is een eenvoudig antwoord : NIEMAND !

En er is een genuanceerd antwoord : dat probeer ik hieronder uit te leggen.

Er zijn heel veel factoren die bepalen of een nieuwe installatie al dan niet rendabel zal zijn.
Ecologisch is het zeker een goede zaak, maar financieel ?

Waar moet je rekening mee houden :

* de investeringskosten : hoeveel kost uw installatie, alles inbegrepen (materialen, plaatsing, BTW,...)

--> er circuleren prijzen tussen 1,5 en 2,3 euro per Wp
--> de 'Onrendabele Top' berekening waarmee de hoogte van de GSC-steun bepaald wordt gebruikt een gemiddelde van 1,8 euro/Wp

* de prijs die u nu betaalt aan uw stroomleverancier

--> de prijzen lopen sterk uiteen : je kan ook overstappen naar een goedkopere leverancier
--> doe dus eerst een simulatie op http://www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-gezinnen

* de opbrengst van uw toekomstige installatie

--> de opbrengst hangt af van verschillende factoren : de helling waaronder de panelen geplaatst worden, de oriëntatie en het feit of er al dan niet veel schaduw op de panelen valt.
--> een installatie op het zuiden onder 35 graden helling kan ruim 1000 kWh/kWp opleveren
--> een installatie op het oosten of westen onder 10 graden zal eerder 800 kWh/kWp opleveren
--> als er schaduwproblemen zijn, dan kan het nog minder worden.

* de prijs die u aan uw stroomleverancier betaalt na aftrek van de stroom die je zelf opwekt
.
--> doe dus opnieuw de simulatie op de site van de VREG
--> met een installatie die uw volledig verbruikt dekt, verlies je de gratis stroom

* de GSC-steun

--> momenteel is die nog slechts een fractie van vroeger : slechts 21,4 euro/1000 kWh
--> die prijs ligt vast op het moment dat uw installatie aangemeld wordt bij de VREG, gedurende 15 jaar

* de netvergoeding

--> deze kosten 'om het net te gebruiken' worden forfaitair bepaald op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer en lopen sterk uiteen, afhankelijk bij welke van de 11 Vlaamse netbeheerders je bent aangesloten
--> de jaarlijkse kosten lopen op van 53,3 euro/kW (IMEA) tot 83,37 euro/kW (Gaselwest)

* de garanties

--> je kan een aparte verzekering aangaan om uw installatie te verzekeren
--> je kan een extra garantieuitbreiding kopen op uw omvormer
--> je gewone woningverzekering dekt meestal schade door hagel, brand, storm,...
--> de garantie op de panelen is beperkt tot 2, 5 of 10 jaar
--> de opbrengstgarantie van 25 jaar is beperkt tot de cellen zelf, dus dekt geen schade aan de panelen zelf.
--> de garanties zijn maar geldig zolang de fabrikant of verzekeraar overleeft

* de onderhoudskosten

--> er wordt van uitgegaan dat in de loop van 20 jaar de omvormer een maal zal moeten vervangen worden
--> reinigingskosten kunnen in sommige gevallen nuttig zijn
--> soms wordt een onderhoudscontract aangeboden, of dat nuttig is laat ik hier even in het midden

* de investeringskosten

--> ofwel de intresten die je betaalt voor uw lening
--> ofwel de gemiste intresten op uw geïnvesteerd kapitaal

* de evolutie van de stroomprijzen en distributiekosten

--> met zonnepanelen ben je beschermd tegen een stijging van de stroomkosten (voorlopig)
--> je bent niet beschermd tegen een stijging van de distributiekosten, want die worden ook doorgerekend in de netvergoeding.
--> een sterke stijging van de stroomprijs zelf wordt niet direct verwacht, extra zonnestroom doet zelfs de prijzen dalen.
--> een sterke stijging van de distributie- en andere kosten is waarschijnlijk

* de kwaliteit van uw installatie

--> de omvormer moet passen bij de panelen
--> je mag geen problemen krijgen met uw netaansluiting (te hoge spanning veroorzaakt uitval)
--> alles moet correct aangesloten en geconfigureerd zijn

* de onzekerheid over wat er in de toekomst nog gaat gebeuren

--> wordt een 'slimme meter' verplicht en wat zal het tarief dan zijn  ?
--> wat met de tarieven als in 2015 de VREG bevoegd wordt ?
--> zullen er nog gratis kWh zijn ?
--> blijft de netvergoeding bestaan of komt er een vaste aansluitingskost in de plaats ?
--> worden de distrubutiekosten voor iedereen gelijkgesteld ?


Conclusie :

Omdat er zoveel variabelen zijn is het dus onmogelijk om een algemeen advies te geven of investeren in zonnepanelen nog rendabel is.
Voor elke individuele situatie moet een complexe berekening uitgevoerd worden en een aantal inschattingen gebeuren.

 • Dus NEEN, de overheid kan geen garantie geven dat uw installatie rendabel zal zijn.
 • Dus NEEN, een investering in zonnepanelen is niet meer 'super rendabel'
 • Dus NEEN, een terugverdientijd van 12 tot 14 jaar is niet zeker, het kan ook 8 of 25 jaar zijn.
 • Dus NEEN, er kan geen algemene richtlijn gegeven worden dat zonnepanelen financieel rendabel zijn

Meer informatie :

Een individuele berekening kan gemaakt worden aan de hand van een spreadsheet die je kan downloaden op de site van Zonstraal VZW
http://www.zonstraal.be/vzw/tools.php

of via de rechtstreekse link :
https://dl.dropbox.com/u/2790571/PV_financieel_Q1_2013.xls

De simulatie van de terugverdientijd op de site van het VEA is ook vrij correct :
http://www.energiesparen.be/energiewinst/pv/bestaandewoning

Wie nog meer informatie wenst kan ons contacteren :
http://www.zonstraal.be/vzw/contact.php


1 opmerking:

 1. L.S,Naast al die onzekerheden komen er voor de eigenaren van een warmtepomp en een elektrische wagen nog een paar bij zij het verbruik zo veel mogelijk zelf willen opwekken.
  Wanneer opgewekte stroom alleen direct verbruikt mag worden valt het feit dat een warmtepomp ook in de nacht en tijdens zonloze dagen verbruikt slecht uit.
  Bovendien loop men snel tegen de grens voor particulieren van 10 Wp snel aan.
  Bij navraag blijkt dat onze beleidsmakers daar nog niet aan hebben gedacht.
  Het beleid is dat warmtepompen en elektrisch rijden moet worden bevorderd maar
  bedoeld of onbedoeld blokkeert men zelf de realisatie van dat beleid.
  Dat is voor mensen die het goed voorhebben met de leefbaarheid op deze planeet onverdraaglijk.

  BeantwoordenVerwijderen