woensdag 20 maart 2013

Zijn zonnepanelen nu nog rendabel of niet ?

Wie nu nog overweegt om zonnepanelen te plaatsen ziet door het bos de bomen niet meer.

Wie moet je nu geloven ?

  • De Vlaamse minister van energie die beweert dat je gegarandeerd 5% rendement haalt ?
  • De installateur die beweert dat investeren in zonnepanelen 'super rendabel' is ?
  • De recente mediaberichten die spreken over een terugverdientijd van 12 tot 15 jaar ?
  • De PV-federatie die onlangs zijn imagocampagne heeft opgestart ?

Er is een eenvoudig antwoord : NIEMAND !

En er is een genuanceerd antwoord : dat probeer ik hieronder uit te leggen.

Er zijn heel veel factoren die bepalen of een nieuwe installatie al dan niet rendabel zal zijn.
Ecologisch is het zeker een goede zaak, maar financieel ?

Waar moet je rekening mee houden :

* de investeringskosten : hoeveel kost uw installatie, alles inbegrepen (materialen, plaatsing, BTW,...)

--> er circuleren prijzen tussen 1,5 en 2,3 euro per Wp
--> de 'Onrendabele Top' berekening waarmee de hoogte van de GSC-steun bepaald wordt gebruikt een gemiddelde van 1,8 euro/Wp

* de prijs die u nu betaalt aan uw stroomleverancier

--> de prijzen lopen sterk uiteen : je kan ook overstappen naar een goedkopere leverancier
--> doe dus eerst een simulatie op http://www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-gezinnen

* de opbrengst van uw toekomstige installatie

--> de opbrengst hangt af van verschillende factoren : de helling waaronder de panelen geplaatst worden, de oriëntatie en het feit of er al dan niet veel schaduw op de panelen valt.
--> een installatie op het zuiden onder 35 graden helling kan ruim 1000 kWh/kWp opleveren
--> een installatie op het oosten of westen onder 10 graden zal eerder 800 kWh/kWp opleveren
--> als er schaduwproblemen zijn, dan kan het nog minder worden.

* de prijs die u aan uw stroomleverancier betaalt na aftrek van de stroom die je zelf opwekt
.
--> doe dus opnieuw de simulatie op de site van de VREG
--> met een installatie die uw volledig verbruikt dekt, verlies je de gratis stroom

* de GSC-steun

--> momenteel is die nog slechts een fractie van vroeger : slechts 21,4 euro/1000 kWh
--> die prijs ligt vast op het moment dat uw installatie aangemeld wordt bij de VREG, gedurende 15 jaar

* de netvergoeding

--> deze kosten 'om het net te gebruiken' worden forfaitair bepaald op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer en lopen sterk uiteen, afhankelijk bij welke van de 11 Vlaamse netbeheerders je bent aangesloten
--> de jaarlijkse kosten lopen op van 53,3 euro/kW (IMEA) tot 83,37 euro/kW (Gaselwest)

* de garanties

--> je kan een aparte verzekering aangaan om uw installatie te verzekeren
--> je kan een extra garantieuitbreiding kopen op uw omvormer
--> je gewone woningverzekering dekt meestal schade door hagel, brand, storm,...
--> de garantie op de panelen is beperkt tot 2, 5 of 10 jaar
--> de opbrengstgarantie van 25 jaar is beperkt tot de cellen zelf, dus dekt geen schade aan de panelen zelf.
--> de garanties zijn maar geldig zolang de fabrikant of verzekeraar overleeft

* de onderhoudskosten

--> er wordt van uitgegaan dat in de loop van 20 jaar de omvormer een maal zal moeten vervangen worden
--> reinigingskosten kunnen in sommige gevallen nuttig zijn
--> soms wordt een onderhoudscontract aangeboden, of dat nuttig is laat ik hier even in het midden

* de investeringskosten

--> ofwel de intresten die je betaalt voor uw lening
--> ofwel de gemiste intresten op uw geïnvesteerd kapitaal

* de evolutie van de stroomprijzen en distributiekosten

--> met zonnepanelen ben je beschermd tegen een stijging van de stroomkosten (voorlopig)
--> je bent niet beschermd tegen een stijging van de distributiekosten, want die worden ook doorgerekend in de netvergoeding.
--> een sterke stijging van de stroomprijs zelf wordt niet direct verwacht, extra zonnestroom doet zelfs de prijzen dalen.
--> een sterke stijging van de distributie- en andere kosten is waarschijnlijk

* de kwaliteit van uw installatie

--> de omvormer moet passen bij de panelen
--> je mag geen problemen krijgen met uw netaansluiting (te hoge spanning veroorzaakt uitval)
--> alles moet correct aangesloten en geconfigureerd zijn

* de onzekerheid over wat er in de toekomst nog gaat gebeuren

--> wordt een 'slimme meter' verplicht en wat zal het tarief dan zijn  ?
--> wat met de tarieven als in 2015 de VREG bevoegd wordt ?
--> zullen er nog gratis kWh zijn ?
--> blijft de netvergoeding bestaan of komt er een vaste aansluitingskost in de plaats ?
--> worden de distrubutiekosten voor iedereen gelijkgesteld ?


Conclusie :

Omdat er zoveel variabelen zijn is het dus onmogelijk om een algemeen advies te geven of investeren in zonnepanelen nog rendabel is.
Voor elke individuele situatie moet een complexe berekening uitgevoerd worden en een aantal inschattingen gebeuren.

  • Dus NEEN, de overheid kan geen garantie geven dat uw installatie rendabel zal zijn.
  • Dus NEEN, een investering in zonnepanelen is niet meer 'super rendabel'
  • Dus NEEN, een terugverdientijd van 12 tot 14 jaar is niet zeker, het kan ook 8 of 25 jaar zijn.
  • Dus NEEN, er kan geen algemene richtlijn gegeven worden dat zonnepanelen financieel rendabel zijn

Meer informatie :

Een individuele berekening kan gemaakt worden aan de hand van een spreadsheet die je kan downloaden op de site van Zonstraal VZW
http://www.zonstraal.be/vzw/tools.php

of via de rechtstreekse link :
https://dl.dropbox.com/u/2790571/PV_financieel_Q1_2013.xls

De simulatie van de terugverdientijd op de site van het VEA is ook vrij correct :
http://www.energiesparen.be/energiewinst/pv/bestaandewoning

Wie nog meer informatie wenst kan ons contacteren :
http://www.zonstraal.be/vzw/contact.php


dinsdag 5 maart 2013

Hoe controleer je uw netvergoeding ?

Vanaf 1 januari 2013 kunnen de netbeheerders de netvergoeding aanrekenen.
Sommige leveranciers rekenen die kosten nu al door op de eindfactuur of in de voorschotbedragen. Controleer zeker of het bedrag wel correct is, want er zijn wel al wel wat fouten gemeld.

* Is het vermogen van uw omvormer wel correct ?
* Is het tarief van de juiste netbeheerder aangerekend ?

Stap 1 : zoek in de handleiding van uw omvormer naar de technische gegevens.
Zoek naar het cijfer dat hoort bij 'maximum AC power' of 'maximum uitgangsvermogen'
Dus niet 'maximum DC power' of 'nominal AC power'
Je hebt het vermogen in kW nodig.
Bijvoorbeeld voor een SMA SB 5000TL-20 is dat 5 kW (niet 4,6 kW) of 5 kVA

Stap 2 : zoek uw netbeheerder op door uw postnummer in te vullen op volgende site :
http://www.vreg.be/uw-netbeheerder

Stap 3 : zoek in onderstaande tabel uw netbeheerder op en noteer het cijfer uit de rechtse tabel (inclusief 21% BTW) Bijvoorbeeld : voor Gaselwest is dat 83,37 euro

Stap 4 : bereken de te betalen netvergoeding en vergelijk dit bedrag met het bedrag op uw factuur :
Bijvoorbeeld : 5 kW x 83,37 euro = 416,85 euro.

Als dit bedrag niet klopt, contacteer dan uw leverancier om de fout te laten rechtzetten.

Oranje = INFRAX
Blauw = EANDIS
Netbeheerder
Netvergoeding per kW EXCL. BTW
Netvergoeding per kW INCL. BTW
GASELWEST
68,90
83,37
IMEA
43,99
53,23
IMEWO
55,47
67,12
INFRAX WEST
47,23
57,15
INTER-ENERGA
46,25
55,96
INTERGEM
62,11
75,15
IVEG
54,76
66,26
IVEKA
52,00
62,92
IVERLEK
56,01
67,77
PBE
49,89
60,37
SIBELGAS
51,25
62,01
Andere
0
0

Zonstraal forum tijdelijk uit de lucht ...

Volledig buiten onze wil om zijn bijna alle servers van forumup offline gegaan, waaronder ook ons zonstraal forum.

Hier kan je de laatste status volgen :
http://staff.forumup.com/about18015-staff.html

Hopelijk zo snel mogelijk weer online ...

Sorry voor het ongemak.

Update 9 maart :
Goed nieuws, het forum is weer online !

vrijdag 15 februari 2013

De netvergoeding en uw factuur ...

Op basis van informatie die we van Ecopower kregen :

* De netvergoeding wordt berekend op het maximale AC vermogen van de omvormer(s), dus niet op het vermogen van de panelen. ( bvb. voor een SMA 4000TL dus 4kW x netvergoeding/kW )

* In de afrekeningsfacturen wordt dit aangerekend op basis van het aantal dagen in de afrekening na 1 januari 2013 .

* Ook in de voorschotfacturatie zal dit opgenomen worden (Ecopower moet ook voorschotten betalen aan de netbeheerder).

* Controleer goed of het vermogen van de omvormer correct vermeld is. Klopt dat niet, dan kan je op basis van een keuringsverslag het vermogen laten aanpassen bij de netbeheerder

* De gegevens die de netbeheerder gebruikt, komen uit de database van Vreg. U kunt het vermogen het best ook daar corrigeren via deze link: http://www.vreg.be/contacteer-de-vreg-over-uw-zonnepanelen-1

* Ecopower kan niet anders dan de netvergoeding doorrekenen omdat ze anders zelf geschorst worden als leverancier.

* In de folders van PV-Vlaanderen vind je de bedragen per netbeheerder :
http://www.pvvlaanderen.be/zonnestroom/
http://www.pvvlaanderen.be/images/zonnestroom/PVVlaanderen/pvvl_info_netvergoeding_v3.pdf

maandag 11 februari 2013

Samenwerking met actiegroep Roland Willems

Zondagavond hebben wij samengezeten met de actiegroep rond Roland Willems.
De sfeer was uitstekend en onze doelen zijn dezelfde.
We zijn dan ook heel blij dat we voortaan onze krachten zullen bundelen !
Samen zullen we Zonstraal VZW verder laten groeien.
Vandaag heeft het 500e lid zijn lidmaatschap bevestigd. Dat zijn dus gemiddeld 25 nieuwe leden per dag.
En we blijven gestaag groeien ... op naar de 1000 ?

woensdag 6 februari 2013

Al meer dan 300 inschrijvingen !

De kaap van 300 bevestigde inschrijvingen is al gehaald.
Alvast hartelijk bedankt aan wie zich al heeft ingeschreven !
Met jullie steun kunnen we een vereniging van betekenis worden.
Dit voorlopige resultaat toont duidelijk aan dat er nood is aan onze belangenvereniging.
We zijn ervan overtuigd dat het aantal leden nog heel sterk kan groeien.
Meer dan 200.000 Vlaamse gezinnen met zonnepanelen kunnen nu hun stem laten horen.

Er worden sinds gisteren op grote schaal mails verstuurd om onze vereniging nog meer bekendheid te geven.
Het is mogelijk dat u als lid die mails ook krijgt. U hoeft natuurlijk geen tweede maal lid te worden, maar u kan wel onze vereniging verder bekend maken bij vrienden, collega's, buren,...
Elke steun is meer dan welkom !

Erik De Decker
Voorzitter Zonstraal VZW

zondag 27 januari 2013

Let op voor misleidende informatie !

Wij merken regelmatig nog reclame voor zonnepanelen waar verouderde of foutieve terugverdientijden worden vermeld.
Vaak wordt de netvergoeding niet of foutief in rekening gebracht.
Ook de hoogte van de steun via groene-stroom-certificaten is nog regelmatig verkeerd vermeld op de websites of in reclamefolders.

Laat u dus niet vangen door gehaaide verkopers !

Laat uw offertes daarom eerst beoordelen op het zonstraal forum of doe zelf de simulatie om de correcte terugverdientijd te berekenen. De terugverdientijd is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in bepaalde gevallen gemakkelijk oplopen tot 20 jaar.

Gelukkig zijn er ook gevallen waar de terugverdientijd veel korter is, bijvoorbeeld wanneer u gebruik kunt maken van de aftrek voor een hypothecaire lening.

Bezint eer ge begint !

dinsdag 22 januari 2013

De website van Zonstraal VZW is online : word lid !

Het is eindelijk zover : de website van de VZW is online.

http://www.zonstraal.be/vzw/

Nu is het moment van de waarheid : laat zien dat je ons met woord en daad steunt.
Het zijn UW belangen die we verdedigen, hoe meer leden, hoe meer vreugd !

Nodig uw vrienden en kennissen uit om mee te doen.
Men zegge het voort ...

Maak samen met ons van de VZW een succes. Het is nu of nooit !

Voor slechts een fractie van uw netvergoeding ben je lid en telt uw stem mee in onze strijd voor een groenere energievoorziening waar de vervuiler betaalt.

Nu is het aan jullie ...

http://www.zonstraal.be/vzw/members/subscribe.php

zaterdag 19 januari 2013

Doe nu ZELF de simulatie

Het OT-model van het VEA is niet realistisch en geeft een verkeerd beeld van de werkelijkheid.
De terugverdientijd is gebaseerd op een aantal gemiddelde parameters en gaat uit van een perfect werkende installatie. Maak dus zelf je rekening en laat u door niemand iets wijsmaken.

Om een beter beeld te geven van de werkelijkheid kan je jouw gegevens invullen in de onderstaande simulatie. Je kan zelf de parameters inschatten en het resultaat bekijken.

https://dl.dropbox.com/u/2790571/PV_financieel_Q1_2013.xls

Het model zal later in een meer gebruiksvriendelijke omgeving op de website van de VZW geplaatst worden.

Afhankelijk van de situatie ligt de reële terugverdientijd rond de 20 jaar. Pas daarna ga je mogelijk wat aan uw installatie verdienen.

De OT-berekening van het VEA

Het definitieve rapport van het Vlaams Energie Agentschap is nu beschikbaar :
http://www.energiesparen.be/node/3591

De steun wordt dus vastgelegd op 22,6 euro per 1000 kWh opgewekte stroom.

Voor Zonnepanelen wordt uitgegaan van een perfect werkende, ideaal geplaatste installatie, waar geen onderhoud aan nodig is gedurende 15 jaar (wel wordt rekening gehouden met het vervangen van de omvormer na 12 jaar).

Er wordt een rendement op geïnvesteerd kapitaal voorzien van 5%, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de kost van een lening of het verlies van intresten op uw geïnvesteerd kapitaal.

Investeren in een nieuwe installatie levert in het beste geval dus slechts 2,5% meer op dan een hoog renderend spaarboekje.

Wie gaat nog voor dergelijk (niet-gegarandeerd en mogelijk zelfs niet haalbaar) laag extra rendement op 15 jaar een zo groot financieel risico aangaan ?

Laat je dus niets wijsmaken en maak voor jezelf de rekening.

Vergeet daarbij wel niet dat je ook voor ecologische redenen een PV-installatie legt.
 

donderdag 17 januari 2013

Nog even geduld ...

In de loop van volgende week zal ook de website van Zonstraal VZW online gaan.
Er moeten nog een aantal praktische zaken geregeld worden voor je echt lid kunt worden.
Meer nieuws volgt later.

Wij zitten ook op twitter : volg ons !
https://twitter.com/ZonstraalVZW

En ook een facebook pagina mocht niet ontbreken :
http://www.facebook.com/pages/Zonstraal-VZW/515884881767716

Dus volg ons, maak ons bekend, like ons,...

... en wordt binnenkort lid ! 


ZONNE-energie, het is ONZE energie !

woensdag 16 januari 2013

Zonstraal VZW bestaat nu echt !

Gisteren, op 15 januari  2013 werd Zonstraal VZW officieel opgericht en vandaag hebben we ons ondernemingsnummer gekregen !


Het doel van de VZW volgens de statuten is 

De vereniging heeft tot doel het het bevorderen en aanmoedigen van duurzame en hernieuwbare energieproductie, rationeel energiegebruik(REG) en maatregelen die de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen verminderen vooral met het oog op natuurbehoud en de bescherming van het leefmilieu alsook het behartigen en verdedigen van de belangen van particulieren in het bijzonder en bij uitbreiding zelfstandigen, verenigingen en KMO's die investeren in of geïnvesteerd hebben in duurzame en hernieuwbare energieproductie en maatregelen voor rationeel energiegebruik en/of de beperking van schadelijke uitstoot.


Heel binnenkort kan je voor slechts 10 euro een heel jaar lang lid worden van de VZW en steun je ons in onze strijd !

Tot nu toe werd er nauwelijks of geen rekening gehouden met onze stem.
Wij willen daar vanaf nu verandering in brengen.

Wij zijn nauw verbonden met het zonstraal forum ( http://zonstraal.forumup.be ) en PV-Vlaanderen.
Als particuliere eigenaar van bijvoorbeeld zonnepanelen kan je geen lid worden van PV-Vlaanderen (http://www.ode.be/zonnestroom/wat-is-pv-vlaanderen.)
Zonstraal  VZW is dan ook de eerste en enige vereniging voor particulieren.


Uw en onze stem MOETEN gehoord worden !

Wij gaan daar alles wat mogelijk is voor doen om dat waar te maken.

Wij staan dan ook volledig achter de juridische procedure die is opgestart tegen de netvergoeding. 

Meermaals hebben wij als particulier ook geprobeerd om de onjuistheden in de beruchte OT-berekening aan te kaarten. Blijkbaar zonder resultaat.
Met jullie massale steun hopen wij voldoende gewicht in de schaal te kunnen leggen om ook de investering van toekomstige eigenaars van zonnepanelen ECHT rendabel te maken. Meer daarover later.

 

dinsdag 8 januari 2013

Ons eerste bericht !

Proficiat ! 

U hebt de blog van Zonstraal VZW gevonden !

VZW ? Nog niet helemaal, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Binnenkort kunt u terecht op een nieuwe website en kan u lid worden van een snel groeiende familie.


Waarom zou ook u lid worden ?

Door lid te worden van de VZW steunt u de natuur en het doel van de VZW : het bevorderen van het gebruik en het opwekken van hernieuwbare energie.

Wij zijn al enkele jaren aanwezig op het zonstraal forum, als moderator of als actief lid. Daar hebben wij al enkele gewaardeerde gratis tools ter beschikking gesteld zoals PVcalc, PVDiary en Sunnylog.

Op dit zeer actieve forum kunt u vrijblijvend technische vragen stellen in verband met zonnepanelen, zonneboilers en meer exotische systemen voor het opwekken van groene energie.

Ook voor het beoordelen van offertes kunt u op het forum terecht.

Naar aanleiding van de recente problematiek rond de netvergoeding is wel duidelijk geworden dat dat nog niet voldoende was en dat we ons nu verder moeten organiseren om gehoord te worden door allerhande instanties die beslissingen nemen zonder rekening te houden met de mening van de gewone particuliere eigenaars van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Tot nu toe was er nog geen organisatie die de belangen van de particulieren verdedigde en daar willen wij nu met de VZW verandering in brengen.

Om ons te steunen in onze verdere acties kunt u lid worden van de VZW voor een zeer bescheiden jaarlijkse bijdrage.

Met hoe meer leden we zijn, hoe meer onze stem gehoord zal worden !

Als lid wordt u op de hoogte gehouden van het meest recente nieuws in verband met groene energie.

Wist u bijvoorbeeld al dat de netvergoeding berekend wordt op het maximale vermogen van de omvormer Wist u ook dat de vermelde bedragen in de media nog verhoogd worden met 21% BTW ?
Wist u dat enkele leden van het forum en de VZW mee in de juridische strijd gestapt zijn die PV-Vlaanderen tegen de beslissingen van de CREG in verband met de netvergoeding heeft aangespannen ?

Wilt u ons steunen in onze strijd : word dan binnenkort ook  lid !

Abonneer u alvast NU op deze blog en u blijft steeds op de hoogte. 

Want ZONNE-energie, het is ONZE energie !