woensdag 20 maart 2013

Zijn zonnepanelen nu nog rendabel of niet ?

Wie nu nog overweegt om zonnepanelen te plaatsen ziet door het bos de bomen niet meer.

Wie moet je nu geloven ?

  • De Vlaamse minister van energie die beweert dat je gegarandeerd 5% rendement haalt ?
  • De installateur die beweert dat investeren in zonnepanelen 'super rendabel' is ?
  • De recente mediaberichten die spreken over een terugverdientijd van 12 tot 15 jaar ?
  • De PV-federatie die onlangs zijn imagocampagne heeft opgestart ?

Er is een eenvoudig antwoord : NIEMAND !

En er is een genuanceerd antwoord : dat probeer ik hieronder uit te leggen.

Er zijn heel veel factoren die bepalen of een nieuwe installatie al dan niet rendabel zal zijn.
Ecologisch is het zeker een goede zaak, maar financieel ?

Waar moet je rekening mee houden :

* de investeringskosten : hoeveel kost uw installatie, alles inbegrepen (materialen, plaatsing, BTW,...)

--> er circuleren prijzen tussen 1,5 en 2,3 euro per Wp
--> de 'Onrendabele Top' berekening waarmee de hoogte van de GSC-steun bepaald wordt gebruikt een gemiddelde van 1,8 euro/Wp

* de prijs die u nu betaalt aan uw stroomleverancier

--> de prijzen lopen sterk uiteen : je kan ook overstappen naar een goedkopere leverancier
--> doe dus eerst een simulatie op http://www.vreg.be/doe-de-v-test-voor-gezinnen

* de opbrengst van uw toekomstige installatie

--> de opbrengst hangt af van verschillende factoren : de helling waaronder de panelen geplaatst worden, de oriëntatie en het feit of er al dan niet veel schaduw op de panelen valt.
--> een installatie op het zuiden onder 35 graden helling kan ruim 1000 kWh/kWp opleveren
--> een installatie op het oosten of westen onder 10 graden zal eerder 800 kWh/kWp opleveren
--> als er schaduwproblemen zijn, dan kan het nog minder worden.

* de prijs die u aan uw stroomleverancier betaalt na aftrek van de stroom die je zelf opwekt
.
--> doe dus opnieuw de simulatie op de site van de VREG
--> met een installatie die uw volledig verbruikt dekt, verlies je de gratis stroom

* de GSC-steun

--> momenteel is die nog slechts een fractie van vroeger : slechts 21,4 euro/1000 kWh
--> die prijs ligt vast op het moment dat uw installatie aangemeld wordt bij de VREG, gedurende 15 jaar

* de netvergoeding

--> deze kosten 'om het net te gebruiken' worden forfaitair bepaald op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer en lopen sterk uiteen, afhankelijk bij welke van de 11 Vlaamse netbeheerders je bent aangesloten
--> de jaarlijkse kosten lopen op van 53,3 euro/kW (IMEA) tot 83,37 euro/kW (Gaselwest)

* de garanties

--> je kan een aparte verzekering aangaan om uw installatie te verzekeren
--> je kan een extra garantieuitbreiding kopen op uw omvormer
--> je gewone woningverzekering dekt meestal schade door hagel, brand, storm,...
--> de garantie op de panelen is beperkt tot 2, 5 of 10 jaar
--> de opbrengstgarantie van 25 jaar is beperkt tot de cellen zelf, dus dekt geen schade aan de panelen zelf.
--> de garanties zijn maar geldig zolang de fabrikant of verzekeraar overleeft

* de onderhoudskosten

--> er wordt van uitgegaan dat in de loop van 20 jaar de omvormer een maal zal moeten vervangen worden
--> reinigingskosten kunnen in sommige gevallen nuttig zijn
--> soms wordt een onderhoudscontract aangeboden, of dat nuttig is laat ik hier even in het midden

* de investeringskosten

--> ofwel de intresten die je betaalt voor uw lening
--> ofwel de gemiste intresten op uw geïnvesteerd kapitaal

* de evolutie van de stroomprijzen en distributiekosten

--> met zonnepanelen ben je beschermd tegen een stijging van de stroomkosten (voorlopig)
--> je bent niet beschermd tegen een stijging van de distributiekosten, want die worden ook doorgerekend in de netvergoeding.
--> een sterke stijging van de stroomprijs zelf wordt niet direct verwacht, extra zonnestroom doet zelfs de prijzen dalen.
--> een sterke stijging van de distributie- en andere kosten is waarschijnlijk

* de kwaliteit van uw installatie

--> de omvormer moet passen bij de panelen
--> je mag geen problemen krijgen met uw netaansluiting (te hoge spanning veroorzaakt uitval)
--> alles moet correct aangesloten en geconfigureerd zijn

* de onzekerheid over wat er in de toekomst nog gaat gebeuren

--> wordt een 'slimme meter' verplicht en wat zal het tarief dan zijn  ?
--> wat met de tarieven als in 2015 de VREG bevoegd wordt ?
--> zullen er nog gratis kWh zijn ?
--> blijft de netvergoeding bestaan of komt er een vaste aansluitingskost in de plaats ?
--> worden de distrubutiekosten voor iedereen gelijkgesteld ?


Conclusie :

Omdat er zoveel variabelen zijn is het dus onmogelijk om een algemeen advies te geven of investeren in zonnepanelen nog rendabel is.
Voor elke individuele situatie moet een complexe berekening uitgevoerd worden en een aantal inschattingen gebeuren.

  • Dus NEEN, de overheid kan geen garantie geven dat uw installatie rendabel zal zijn.
  • Dus NEEN, een investering in zonnepanelen is niet meer 'super rendabel'
  • Dus NEEN, een terugverdientijd van 12 tot 14 jaar is niet zeker, het kan ook 8 of 25 jaar zijn.
  • Dus NEEN, er kan geen algemene richtlijn gegeven worden dat zonnepanelen financieel rendabel zijn

Meer informatie :

Een individuele berekening kan gemaakt worden aan de hand van een spreadsheet die je kan downloaden op de site van Zonstraal VZW
http://www.zonstraal.be/vzw/tools.php

of via de rechtstreekse link :
https://dl.dropbox.com/u/2790571/PV_financieel_Q1_2013.xls

De simulatie van de terugverdientijd op de site van het VEA is ook vrij correct :
http://www.energiesparen.be/energiewinst/pv/bestaandewoning

Wie nog meer informatie wenst kan ons contacteren :
http://www.zonstraal.be/vzw/contact.php


dinsdag 5 maart 2013

Hoe controleer je uw netvergoeding ?

Vanaf 1 januari 2013 kunnen de netbeheerders de netvergoeding aanrekenen.
Sommige leveranciers rekenen die kosten nu al door op de eindfactuur of in de voorschotbedragen. Controleer zeker of het bedrag wel correct is, want er zijn wel al wel wat fouten gemeld.

* Is het vermogen van uw omvormer wel correct ?
* Is het tarief van de juiste netbeheerder aangerekend ?

Stap 1 : zoek in de handleiding van uw omvormer naar de technische gegevens.
Zoek naar het cijfer dat hoort bij 'maximum AC power' of 'maximum uitgangsvermogen'
Dus niet 'maximum DC power' of 'nominal AC power'
Je hebt het vermogen in kW nodig.
Bijvoorbeeld voor een SMA SB 5000TL-20 is dat 5 kW (niet 4,6 kW) of 5 kVA

Stap 2 : zoek uw netbeheerder op door uw postnummer in te vullen op volgende site :
http://www.vreg.be/uw-netbeheerder

Stap 3 : zoek in onderstaande tabel uw netbeheerder op en noteer het cijfer uit de rechtse tabel (inclusief 21% BTW) Bijvoorbeeld : voor Gaselwest is dat 83,37 euro

Stap 4 : bereken de te betalen netvergoeding en vergelijk dit bedrag met het bedrag op uw factuur :
Bijvoorbeeld : 5 kW x 83,37 euro = 416,85 euro.

Als dit bedrag niet klopt, contacteer dan uw leverancier om de fout te laten rechtzetten.

Oranje = INFRAX
Blauw = EANDIS
Netbeheerder
Netvergoeding per kW EXCL. BTW
Netvergoeding per kW INCL. BTW
GASELWEST
68,90
83,37
IMEA
43,99
53,23
IMEWO
55,47
67,12
INFRAX WEST
47,23
57,15
INTER-ENERGA
46,25
55,96
INTERGEM
62,11
75,15
IVEG
54,76
66,26
IVEKA
52,00
62,92
IVERLEK
56,01
67,77
PBE
49,89
60,37
SIBELGAS
51,25
62,01
Andere
0
0

Zonstraal forum tijdelijk uit de lucht ...

Volledig buiten onze wil om zijn bijna alle servers van forumup offline gegaan, waaronder ook ons zonstraal forum.

Hier kan je de laatste status volgen :
http://staff.forumup.com/about18015-staff.html

Hopelijk zo snel mogelijk weer online ...

Sorry voor het ongemak.

Update 9 maart :
Goed nieuws, het forum is weer online !